Zapytaj Doktora Hashish

Doktora Mohamed Hashish opracował proces cięcia strumieniem abrazyjnym i jest ekspertem w dziedzinie projektów związanych z wysokim ciśnieniem i tribologią.

Korzyści

Korzystanie z maszyny tnącej strumieniem wody ma wiele zalet, a więc trudno byłoby je zawęzić tylko do jednej. Istnieją dwa równie ważne zalety płynące z korzystania z cięcia strumieniem wody wyróżniające tę technologię od innych technologii obróbki - jej wszechstronność i brak strefy wpływu ciepła.

Wszechstronność

Strumień wody zapewnia łatwość cięcia różnego rodzaju materiałów przy użyciu tej samej maszyny. Jedna maszyna Flow Waterjet może zostać użyta do cięcia metalu, kamienia, tworzyw sztucznych, kompozytów, szkła, oraz ceramiki. Ten sam system może również przecinać materiały o różnych grubościach - większość maszyn Flow Waterjet może przecinać materiały o grubości do 203,2 mm.

Brak stref wpływu ciepła

Proces cięcia strumieniem wody to proces cięcia na zimno. Ciepło może mieć negatywny wpływ, ponieważ może zmienić strukturę i właściwości stopów metali. Cięcie strumieniem wody to szybka erozja, która nie wpływa na strukturę i pozwala na cięcie wielu warstw jednocześnie.

Aplikacje

Tak, na pewno może przeciąć tytan o grubości 66,675 mm! Na podstawie zależności pomiędzy strumieniem wody i tytanem, tytan można przeciąć szybciej niż stal nierdzewną. Mamy klientów, którzy codziennie przecinają tytan o grubości 127 mm.

Przy najwyższej dokładności w branży cięcia strumieniem wody tolerancja waha się w granicach +/- 1,27 mm do 2,54 mm. Dzięki opatentowanej technologii cięcia dynamicznym strumieniem wody pod skosem Dynamic Waterjet firmy Flow, mamy możliwość zmniejszenia tolerancji do nawet +/- 0,0254 mm.

Oczywiście! Cięcie strumieniem wodnym to bardzo szybkie skoncentrowane żłobienie przez niewielki otwór, pod ciśnieniem do 94 000 PSI.

Strumień wodny umożliwia wycinanie z kamienia bardzo skomplikowanych wzorów, intarsji i mozaiki – żadna inna technologia cięcia lepiej nadaje się do skomplikowanych cięć niż strumień wodny.

Czysty strumień wodny wykorzystuje tylko wodę, bez ścierniwa. Zasadą jest, że jeśli można coś ciąć nożyczkami, można to to ciąć samą wodą. Ogranicza to czysty strumień wodny głównie do miękkich materiałów. Najczęstsze materiały cięte wodą to uszczelki, papier, guma i żywności.

Strumienie abrazyjne mogą ciąć większość materiałów, łącznie ze stalą nierdzewną o grubości 1,6–203 mm. Typowe tolerancje części wynoszą 0,08–0,127 mm i maksymalnie 0,03 mm w niektórych zastosowaniach.

Stal nierdzewną o grubości 12,7 mm można ciąć z prędkością 178–762 mm na minutę zależnie od ciśnienia strumienia i wymaganej jakości krawędzi.

Technologia

Pompa o mocy 120 koni mechanicznych zapewnia wyższe maksymalne natężenie przepływu w porównaniu z pompą 60 HP, dlatego umożliwia szybsze cięcie.

Należy pamiętać, że większa prędkość cięcia jest rezultatem pompowania większej ilości wody i ścierniwa przez kryzę co powoduje zwiększenie kosztu eksploatacji i szybsze zużycie kryzy. Jeżeli konieczne jest przyśpieszenie cięcia przy niższych kosztach eksploatacji, podwyższenie ciśnienia jest lepszym rozwiązaniem niż zwiększenie mocy.

Pompy firmy Flow przystosowane do ciśnienia 94 000 psi zapewniają większą prędkość cięcia przy mniejszej ilości wody i ścierniwa niż pompy 60 000 psi. Ciśnienie = produktywność.

Strumień wody jest odpowiednim narzędziem w przypadku wielu zastosowań związanych z cięciem, jednak nie można kontrolować głębokości strumienia. Woda i ścierniwo muszą być powstrzymywane przez jakiś przedmiot, którym zazwyczaj jest zbiornik z wodą. Jeżeli żaden przedmiot nie zatrzyma lub spowolni strumienia, nastąpi przecięcie i erozja wszystkich przedmiotów na drodze strumienia.  

System Dynamic Waterjet z funkcją aktywnej kontroli tolerancji umożliwia wykonanie bardziej precyzyjnych części przy znacznie większej prędkości cięcia niż w przypadku konwencjonalnej metody zastosowania strumienia abrazyjnego. 

System Dynamic Waterjet jest standardowym wyposażeniem naszych urządzeń z serii Mach 3 i nie jest dostępny w przypadku urządzeń z serii Mach 2.  

Tak. Dysza urządzenia ulega zużyciu. W rurce mieszającej ścierniwo jest mieszane z wodę o ultrawysokim ciśnieniu, a następnie używane do cięcia.

Te rurki są wykonane z węglika i mogą być używane przez maksymalnie 2,5 tygodnia zależnie od użycia, typu ścierniwa itp.

Wiele zmiennych jest uwzględnianych podczas obliczania trwałości rurek mieszających. Zużycie powoduje zwiększenie średnicy rurki mieszającej, zwiększenie przepływu wody i ograniczenie dokładności cięcia.

Czasami nie jest to problemem, jednak w przypadku bardzo precyzyjnych prac konieczne jest rutynowe sprawdzanie stopnia zużycia rurki mieszającej. Większość użytkowników systemów cięcia strumieniem wody nie odrzuca zużytych rurek mieszających i wykorzystuje je do zgrubnego cięcia lub mniej precyzyjnych prac.

Garnet jest najczęściej używanym ścierniwem. Użytkownicy uznali za najlepsze ścierniwo w kategoriach kosztu, prędkości cięcia, trwałości rurek mieszających i bezpieczeństwa.

Inne ścierniwa to oliwin, tlenek glinu i niektóre materiały syntetyczne.

Oprogramowanie

Opracowaliśmy własny pakiet oprogramowania do cięcia 3D o nazwie FlowXpert. Firma Flow współpracowała z firmą SolidWorks w celu opracowania najbardziej zaawansowanego, jednak łatwego w użyciu oprogramowania do systemów cięcia strumieniem wody 2D i 3D.

Firma Flow oferuje szkolenie związane z obsługą i konserwacją systemów cięcia strumieniem wody.