Preparing for your Waterjet

Przygotowania związane z nowym urządzeniem Waterjet

Jakie wymagania musi spełniać obiekt, w którym będzie instalowana obrabiarka strumieniowa oraz jakie czynności konserwacyjne są niezbędne, aby zapewnić jej ciągłą pracę? Odpowiemy na te pytania, aby pomóc Państwu w podjęciu świadomej decyzji.

Konserwacja obrabiarki strumieniowej

Pomimo że codzienna konserwacja urządzenia jest raczej prosta, istotną rzeczą jest, aby wykonywać ją we właściwy sposób w celu zapewnienia dobrego stanu technicznego i długiego okresu użytkowania maszyny. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na samodzielne wykonywanie czynności konserwacyjnych, może skorzystać ze szkolenia, które oferuje firma Flow. Zalecamy jednak, aby w celu zmaksymalizowania korzyści z inwestycji skorzystali Państwo z usług naszego specjalistycznego zespołu serwisowego.

 

Facility Requirements

Codzienna konserwacja obejmuje kilka prostych sprawdzianów, których wykonanie zajmie zaledwie kilka minut.

1. Należy upewnić się, że dysponują Państwo pełnym zapasem garnetu

2. Należy wizualnie sprawdzić, czy głowica tnąca jest w dobrym stanie

3. Należy upewnić się, że pompa generuje odpowiednio wysokie ciśnienie, niezbędne do wykonania prawidłowego cięcia

W celu zapewnienia optymalnej pracy maszyny, oferujemy zestawy do konserwacji zapobiegawczej, aby wyeliminować wszelkie wątpliwości co do wymaganych części oraz harmonogramu ich wymiany.

Wymagania dotyczące obiektu

Jeśli chodzi o wymogi dotyczące obiektu, w przygotowaniach do instalacji urządzenia należy uwzględnić 4 elementy.

 

Facility Requirements

Wymagania te nieco się różnią w zależności od konfiguracji systemu. 

1. Doprowadzenie czystego powietrza - najprawdopodobniej do tego celu nadawać się będzie sprężarka powietrza, której obecnie Państwo używają. Powietrze to jest używane do regulacji sterowania poziomem wody, pracy serwomechanizmów i elektromagnesów oraz suszenia wyciętych części. 

2. Zasilanie elektryczne - dla wygody, całe zasilanie dostarczane jest z jednego punktu podłączenia; prąd zasila pompy, zapewniając moc od 30 do 200 hp, jak również regulatory maszyny i system operacyjny.
 
3.  Woda - jest rzeczą oczywistą, że urządzenia strumieniowe wymagają wody... większość systemów zużywa 3,8 - 7,6 l/min. do cięcia oraz dodatkowej ilości, zależnej od typu pompy, do chłodzenia.  W przypadku większości instalacji odpowiednia jest woda wodociągowa z dodatkiem środka zmiękczającego (jeśli jest potrzebny). Przed instalacją zbadamy jakość wody na terenie Państwa obiektu.

4.  Fundament - podstawą wszystkiego jest dobry fundament i obrabiarka strumieniowa nie stanowi tu wyjątku. Odpowiedniej grubości powierzchnia wolna od pęknięć i złącz kompensacyjnych zapewni maksymalną dokładność maszyny.