Porównanie z innymi metodami cięcie

Każdy materiał można przeciąć za pomocą strumienia wody, włącznie z materiałami takimi jak kamień, kafelki, szkło, metal, gąbka, guma, plastik i artykuły żywnościowe.  W porównaniu do cięcia plazmą, laserem i metodą elektroerozyjną (EDM), cięcie strumieniem wody ma zdecydowane zalety. Pomijając fakt, że technologia strumienia wodnego nie wytwarza strefy wpływu ciepła, płynące z niej korzyści i możliwości jej zastosowania są nieograniczone i stale rosną.

Strumień wodny w porównaniu z innymi technologiami

  • Strumień wody

  • Plazma

  • Laser

  • EDM (obróbka elektroerozyjna)

Proces

Strumień wody

Proces erozji: płynny papier ścierny o dużej prędkości

Plazma

Proces spalania / topienia wykorzystujący zjonizowany łuk gazowy o wysokiej temperaturze

Laser

Proces topienia wykorzystujący skoncentrowaną wiązkę światła laserowego

EDM (obróbka elektroerozyjna)

Proces erozji wykorzystujący zjawisko wyładowania elektrycznego

Przetwarzanie wtórne

Strumień wody

Zazwyczaj niewymagane. Strumień wody jest procesem cięcia na zimno, który pozostawia satynowo gładkie krawędzie.

Plazma

Zazwyczaj tak. Żużel szlifierski do usuwania SWC (strefa wpływu ciepła) i spłaszczania, aby wyeliminować zniekształcenia pozostałe na skutek działania ciepła. Stosowany gaz pomocniczy ma wpływ na głębokość SWC.

Laser

Czasami tak. Usuwanie utlenionej krawędzi i SWC. Stosowane gazy mają wpływ na głębokość SWC.

EDM (obróbka elektroerozyjna)

Zazwyczaj niewymagane. Bardzo płytkie przekazywanie SWC.

Materiały

Strumień wody

Każdy materiał.

Plazma

Głównie stal, stal nierdzewna i aluminium.

Laser

Głównie stal, stal nierdzewna i aluminium. Można również ciąć wiele innych materiałów.

EDM (obróbka elektroerozyjna)

Tylko materiały o właściwościach przewodzących.

Grubość

Strumień wody

Do 600 mm, w zasadzie każdy materiał. Jedynym ograniczeniem grubości jest oś Z.

Plazma

Do 50-80 mm, w zależności od materiału.

Laser

W zasadzie 25 mm lub mniej, zależności od materiału.

EDM (obróbka elektroerozyjna)

Ogólnie, 300 mm lub mniej, w zależności od materiału.

Dokładność części

Strumień wody

Do 0,001 cala

Plazma

Do 0,010 cala

Laser

Do 0,001 cala

EDM (obróbka elektroerozyjna)

Do 0,0001 cala

Inwestycja kapitałowa

Strumień wody

$60 000 do ponad $300 000

Plazma

$60 000 do ponad $300 000

Laser

$200 000 do ponad $1 000 000

EDM (obróbka elektroerozyjna)

$100 000 do ponad $400 000

Konfiguracja maszyny

Strumień wody

Taka sama dla wszystkich prac

Różna dla różnych prac

Laser

Różne gazy i parametry dla różnych prac

EDM (obróbka elektroerozyjna)

Różne typy przewodu dla różnych prac

Porównanie krawędzi

Dzięki strumieniowi wody, można uzyskać satynowo gładkie krawędzie bezpośrednio w czasie cięcia. Inne technologie cięcia często wymagają zastosowania wtórnego procesu obróbki, aby uzyskać tak samo gładkie krawędzie jak przez cięcie strumieniem wody.

  • Strumień wody
  • Plazma
  • Laser
  •  metoda elektroerozyjna

Zakres prędkości cięcia

Każda z poniższych metod przyniesie czyste korzyści; strumień wody w porównaniu z laserem, plazmą i metodą elektroerozyjną to niezwykle wszechstronny proces, który umożliwia łatwe cięcie zarówno cienkich jak i grubych materiałów. Dzięki strumieniowi wody, można uzyskać satynowo gładkie krawędzie bezbośrednio w czasie cięcia– bez konieczności stosowania obróbki wtórnej.
Cut Speed Range