Głowica tnąca Technologia

Zainstalowana w systemie głowica tnąca odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wydajnej pracy maszyny. Opatentowana technologia precyzyjnego cięcia w płaszczyźnie 2D i jeszcze dokładniejsze cięcie wieloosiowe 3D , dostępne są zarówno w systemie cięcia strumieniem czystej wody, jak i strumieniem abrazyjnym. Dowiedz się więcej

Głowica tnąca Technologia

Zainstalowana w systemie głowica tnąca odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wydajnej pracy maszyny. Opatentowana technologia precyzyjnego cięcia w płaszczyźnie 2D i jeszcze dokładniejsze cięcie wieloosiowe 3D , dostępne są zarówno w systemie cięcia strumieniem czystej wody, jak i strumieniem abrazyjnym. Dowiedz się więcej

Standardowy system strumieniowy

Możliwość bezproblemowego cięcia w zasadzie każdego materiału

W przypadku standardowego systemu strumieniowego, strumień jest zawsze skierowany prostopadle do materiału poddawanego obróbce. Strumień naddźwiękowy nadaje przyspieszenie cząstkom abrazyjnym, powodując żłobienie materiału. Jest on w stanie ciąć twarde materiały, takie jak metale, szkło, kamień i kompozyty. Przy zastosowaniu standardowych parametrów, głowica ta może przecinać materiały o twardości nieco przekraczającej twardość ceramiki na bazie tlenku glinu (często zwanej ceramiką korundową o czystości 99,9) i grubości ponad 25 cm.

Jakość części

Nie następuje wytwarzanie stref wpływu ciepła ani naprężeń mechanicznych, zapewniona jest niezwykle szczegółowa geometria części.

Zmienność

Możliwość cięcia prawie wszystkich materiałów, takich jak metal, kamień, szkło i kompozyty.

Łatwe ustawienie

W zasadzie jedno ustawienie strumienia dla wszystkich zadań cięcia strumieniem abrazyjnym.

Ułożenie warstwowe

Zwiększenie wydajności dzięki możliwości ułożenia wielu warstw arkuszy blach.

Cienki strumień

Średnica od 0,5 do 1,27 mm.

Wszechstronność

Możliwość szybkiego przejścia na cięcie strumieniem abrazyjnym lub strumieniem czystej wody.


Specyfikacje

Oprogramowanie

Program FlowMaster

Grubość części

Możliwość cięcia materiału o grubości ponad
25 cm


Opcje w zakresie podstawowych komponentów

Głowica tnąca PASER 4

Technologia Paser UCL (Ultra Component Life) zapewnia wydłużenie cyklu życia kryzy i dyszy mieszającej do niezrównanego w branży poziomu. Zużywanie się mniejszej liczby części i znaczne wydłużenie okresów pomiędzy konserwacjami zapewnia istotne obniżenie kosztów operacyjnych.

Podstawą opracowanej przez Flow technologii UCL jest unikatowy zespół kryzy. Diamond Precision Orifice to nasza najbardziej trwała i wytrzymała kryza, działająca niezawodnie przy ciśnieniu roboczym 4150 barów lub 6000 barów. Ponadto w naszej ofercie znajdują się inne zespoły „drogocennych” kryz, takich jak rubinowe i szafirowe, które charakteryzują się długim cyklem życia i zapewniają redukcję kosztów

W przeciwieństwie do innych głowic przeznaczonych do cięcia strumieniem abrazyjnym, PRASER 4 zawiera tylko dwie podlegające zużyciu części - kryzę i dyszę mieszającą. W tej zaawansowanej technologicznie głowicy wyeliminowano kosztowną karbidową komorę mieszania. Podobnie jak w przypadku zespołów kryz, w ofercie mamy szeroki asortyment dysz mieszających, charakteryzujących się różnym stopniem wydajności. Dysze mieszające z nanoziarnistego kompozytu karbidowego działają na zasadzie lufy karabinu - po wprowadzeniu środka abrazyjnego następuje przyspieszenie jego ruchu i utworzenie niezwykle silnego strumienia tnącego.

Technologia UltraPierce Vacuum Assist

Nasza ekskluzywna technologia UltraPierce™ Vacuum Assist stanowi podstawę niezawodnej metody przecinania kruchych i laminowanych materiałów, takich jak marmur, kamień, szkło i kompozyty.

Tego rodzaju delikatne materiały podczas wysokociśnieniowego cięcia mają tendencję do tworzenia kraterów, pęknięć i odprysków. Zastosowana w głowicy Paser 4 technologia UltraPierce umożliwia bezproblemowe wejście w te materiały, zapewniając przy tym oszczędność czasu i surowego materiału oraz podniesienie jakości gotowego produktu. System UltraPierce, w którym wyeliminowano zapychanie, powoduje wciągnięcie ścierniwa do głowicy tnącej na ułamek sekundy przed uruchomieniem strumienia wodnego, tak aby nastąpiło natychmiastowe wymieszanie się cząstek abrazyjnych ze strumieniem.

System dynamicznego śledzenia konturów Dynamic Contour Follower i czujnik kolizji

System Dynamic Contour Follower™ (DCF) zapewnia automatyczne ustawienie i śledzenie odległości odsunięcia końcówki dyszy mieszającej od ciętego materiału, czego skutkiem jest większa dokładność i wydajność cięcia.

Trzy niezależne nogi, przemieszczając się na płaszczyźnie XY w zakresie 360 stopni, przenoszą zmienność wysokości ciętego materiału. Zmiany na płaszczyźnie XY są następnie przenoszone na oś Z, co natychmiast wyzwala regulację wysokości odsunięcia w celu zapewnienia idealnych warunków cięcia. System ten działa zarówno w przypadku standardowych, jak i dynamicznych głowic tnących.

System Dynamic Contour Follower może być również używany wraz z opcjonalnym czujnikiem kolizji, którego celem jest wykrywanie przeszkód i zatrzymanie maszyny, zanim nastąpi jej uszkodzenie.